Tìm kiếm
 
 
Lượt Truy Cập
3,066,860
BỘ MÁY TỔ CHỨC

    1. Ban Giám đốc

    - Giám đốc Ông Nguyễn Ngọc Hưng  ĐT: 0901.595.679

                     - Phó giám đốc Phụ trách Tập luyện và thi đấu :
              Ông Trần Ngọc Thủy        ĐT: 0915.070.369 
            - Phó giám đốc Phụ trách Hành chính - Tổng hợp :
              Bà Bùi Thị Hải Yến          ĐT: 0936.063.810
            2. Các phòng chức năng: 02 phòng chức năng, gồm:
            2.1. Phòng Tổ chức tập luyện và Thi đấu: 10 Người ( 09 Viên chức + 02 HĐLĐ)
           -Trưởng phòng: Ông Nguyễn Huy Hòa    ĐT: 0982.084.993
            -  Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Duy Thắng ĐT: 0983 606 118
            -  Phó trưởng phòng: Ông Lê Huy Tuấn ĐT: 0986 573 078
           2.2. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Phó trưởng phòng : Bà Trần Thị Huệ     ĐT: 0904.341.656

- Phó trưởng phòng : Ông Bùi Văn Thu    ĐT: 0982.166.359

            + Tổ văn phòng: 04 người: Tổ trưởng Ông Nguyễn Lương Sơn - đt 0942.058.555
            + Tổ phòng họp, phòng nghỉ, vệ sinh : 04 người: Phụ trách Bà Trần Thị Huệ
            + Tổ bảo vệ : 07 người: Tổ trưởng Ông Đoàn Văn Hùng - đt 0388.939.7
            + Tổ điện nước, âm thanh: 04 người: Tổ trưởng Ông Nguyễn Đức Hạnh - đt 0975.521.258

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn