Tìm kiếm
 
 
Lượt Truy Cập
2,343,364
Đại hội chi bộ Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2017
Thực hiện kế hoạch số 32/KH –ĐU ngày 4/12/2014 của Đảng ủy sở VHTTDL tỉnh Hải Dương V/v tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020…

Thực hiện kế hoạch số 32/KH –ĐU ngày 4/12/2014 của Đảng ủy sở VHTTDL tỉnh Hải Dương  V/v tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

              Ngày 6/1/2015, Đại hội chi bộ Nhà thi đấu TDTT Tỉnh  Hải Dương lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2017 được long trọng tổ chức với sự tham dự của các Đảng viên chi bộ , đại biểu đại diện  Đảng ủy cấp trên và  bí thư các chi bộ bạn đến chúc mừng.
           Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, Đại hội  Chi bộ nhà thi đấu TDTT đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã báo cáo,  đánh giá kết quả  hoạt động  chi bộ nhiệm kỳ  qua,  đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp  thực hiện của chi bộ  nhiệm  kỳ 2015 -2017.

      Chi bộ Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương có 10 đ/c Đảng viên (Trong đó đảng viên chính thức: 08đ/c, đảng viên dự bị: 02 đ/c, Đảng viên nữ: 03 đ/c) trên tổng số 35 Cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị.

  Tại Đại hội đồng  chí Phạm Quanh Thành Ủy viên BCH Đảng bộ Sở VHTTDL bí thư chi bộ Giám đốc nhà thi đấu, chủ tịch Đại hội đã trình bày báo cáo chính trị  trước Đại hội. .    .Báo cáo nêu rõ :  nhiệm kỳ 2013 -2015 vừa qua  chi bộ NTĐ  được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch, việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết  của Đảng ủy cấp trên và của chi bộ đ­­­­ược cụ thể hoá bằng chỉ thị, kế hoạch, h­­­­ướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện ở đơn vị, đồng  thời cùng sự đoàn kết nhất trí của các tổ chức đoàn thể cũng như thủ trưởng đơn vị và cán bộ đảng viên, công nhân viên trong cơ quan, chi bộ NTĐ TDTT đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Là một đơn vị sự nghiệp tự chủ về kinh phí hoạt động từ năm 2010 đến nay, Chi bộ Nhà thi đấu TDTT đã phát huy vai trò lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện góp phần đắc lực để cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch được giao hàng năm. Chi bộ đã tập trung chỉ đạo thống nhất lấy phương châm là nâng cao chất lượng phục vụ làm then chốt, là sợi chỉ xuyên suốt cho sự thành công của mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua đơn vị đã thu được những thành tích công tác đáng khích lệ đó là phục vụ các hoạt động sự nghiệp được phát triển như tổ chức an toàn thành công hàng trăm giải thi đấu thể thao từ tỉnh đến khu vực, toàn quốc và quốc tế .

  Bên cạnh đó chi bộ thường xuyên chú trọng đến công tác  triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

   Nhiệm vụ này được triển khai tới từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tạo

 đ­ược sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong các đối tượng, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên, đoàn viên từ đó đã ngăn ngừa, hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao lòng tin đối với Đảng góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bảng tổng hợp các hoạt động sự nghiệp năm 2013 - 2014:

Năm

Số giải thể thao tổ chức hàng năm

Số CLB tập luyện thường xuyên

Số người tập luyện thường xuyên

2013

77

38

600

2014

84

39

650

 

Thực hiện kế hoach giao thu các dịch vụ trong hai năm 2013 – 2014 như sau:

Năm

Kế hoạch nhà nước

 giao thu (Triệu đồng)

Số thu thực tế trong năm  (Triệu đồng)

Số %

 vượt kế hoạch giao

2013

2500

3683

47%

2014

3000

3991

33%

 

          - Tập thể chi bộ luôn có sự đoàn kết thống nhất cao; phân công rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thư­ờng xuyên kiểm tra, giám sát các đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng, thực hiện Nghị quyết của chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê; chấp hành nghiêm quy định những điều đảng viên không đ­ược làm.

Kết quả phân loại đảng viên và chi bộ năm 2013, 2014:

Năm

Tổng số đảng viên

Hoàn thành XS nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Xếp loại chi bộ

2013

07

01

05

01

Trong sạch  vững mạnh

2014

07

01

06

 

Trong sạch  vững mạnh

 

     Chi bộ thường xuyên quan tâm ra Nghị quyết định hướng cho các đoàn thể  hoạt động thông qua các kỳ họp chi bộ; Chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể của đơn vị như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổ nữ công… chấp hành nghiêm quy chế hoạt động, làm  tốt chức năng, nhiệm vụ và tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tích cực tham gia các phòng trào do Sở VHTT&DL và đoàn thể cấp trên phát động.

     D­­ưới sự chỉ đạo của chi bộ, tổ chức công đoàn và chi đoàn thanh niên đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý đơn vị, động viên CB,CNV thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; tổ chức thành công các phong trào thi đua, đánh giá và khen th­­ưởng kịp thời cho CB,CNV; Quan tâm đến công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

 Trong những năm qua công đoàn cơ sở thành viên và chi đoàn Nhà thi đấu TDTT đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

 Báo cáo chính trị tại Đại hội  cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017  với các nhiêm vụ trọng tâm như sau        

           1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ tr­­ương đ­­ường lối, Chỉ thị, Nghị quyết  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­­ước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị.

2. Phát huy dân chủ và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Bồi d­­ưỡng giáo dục đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ đảng viên trong tình hình mới.

3. Lãnh đạo đơn vị thực hiện suất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị và tham gia tích cực các phong trào xã hội.

4. Trú trọng duy trì nề nếp, cải tiến nội dung, nâng cao chất l­­ượng sinh hoạt đảng, chăm lo công tác quần chúng, lãnh đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả;

          9.Mục tiêu:

1. Hàng năm phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% Đảng viên đủ t­­­ư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên đủ t­­ư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          2. Hoàn thành xuất sắc các kế hoạch nhiệm vụ đ­­ược giao hàng năm.

3. Phấn đấu cơ quan giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

4. Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc

5. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 2 – 3 đảng viên mới.

    Đại hội bầu ra bí thư , phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017 Đồng chí Pham Quang Thành Giám đốc Nhà thi đấu tái đắc cử Bí thư chi bộ  trong nhiệm kỳ tới

  .Nhiệm vụ đặt ra cho chi bộ trong nhiệm kỳ (2015 - 2017) rất to lớn và nặng nề. Quá trình thực hiện có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên. Tập thể chi bộ Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dưong quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2017.     

Đại hội đã thành công tốt đẹp,

            Sau đây là một số hình ảnh diễn ra trong Đại hội chi bộ:

 
  Đại hội làm lễ chào  cờ
 
 
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội.
 
 
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.
 
 
  Đồng chí Trần Ngọc Thuỷ đọc bản tham luận tại Đại hội.
 
 
 
 Các đảng viên dự đại hội bỏ phiếu bầu cử.
 
 
 
 Đồng chí  Phạm Sĩ Cẩn – Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tham luận chỉ đạo Đại hội.
 
 
 
 Đại biểu tặng hoa cho các đồng chí trúng cử Bí thư, Phó bí thư khoá mới.
 
                                                                                                                                               Phạm Thu Hường.
 
 
Các tin mới hơn
Thông báo đăng ký tập luyện các môn thể thao hè 2018. (19/04/2018)
Đại hội Chi đoàn Nhà thi đấu TDTT lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017 - 2019 (21/04/2017)
THÔNG BÁO THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NHÀ THI ĐẤU TDTT NĂM 2016 (27/06/2016)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 (25/05/2016)
Nhà thi đấu TDTT: Giao lưu bóng đá với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (12/03/2016)
Các tin cũ hơn
Nhà thi đấu TDTT: Ông Phạm Quang Thành tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc. (13/01/2015)
Nhà thi đấu TDTT tỉnh: Khai trương khu tập luyện Yoga và thể hình nam - nữ chất lượng cao (29/12/2014)
Nhà thi đấu TDTT: Kết nạp Đảng viên mới (24/12/2014)
Nhà thi đấu TDTT: Giao lưu bóng chuyền. (19/12/2014)
Nhà thi đấu TDTT tỉnh: Giao lưu bóng đá (21/10/2014)