Tìm kiếm
 
 
Lượt Truy Cập
3,460,747
Nhà Thi Đấu là đơn vị đi đầu trong cả nước về tự chủ tài chính theo NĐ 43/CP

Là một đơn vị sự nghiệp tự chủ về kinh phí hoạt động từ năm 2010 đến nay, Chi bộ Nhà thi đấu TDTT đã phát huy vai trò lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện góp phần đắc lực để cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch được giao hàng năm. Chi bộ đã tập trung chỉ đạo thống nhất lấy phương châm là nâng cao chất lượng phục vụ làm then chốt, là sợi chỉ xuyên suốt cho sự thành công của mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua đơn vị đã thu được những thành tích công tác đáng khích lệ đó là phục vụ các hoạt động sự nghiệp được phát triển như tổ chức an toàn thành công hàng trăm giải thi đấu thể thao từ tỉnh đến khu vực, toàn quốc và quốc tế .

Bên cạnh đó chi bộ thường xuyên chú trọng đến công tác  triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ này được triển khai tới từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tạođ­ược sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong các đối tượng, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên, đoàn viên từ đó đã ngăn ngừa, hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao lòng tin đối với Đảng góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nhà Thi Đấu đã xây dựng quy chế thu chi nội bộ và bảng giá tập luyện đồng thời tìm các nguồn tài trợ của các doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm của CBCNV .

Bảng tổng hợp các hoạt động sự nghiệp năm 2013 - 2014:

Năm

Số giải thể thao tổ chức hàng năm

Số CLB tập luyện thường xuyên

Số người tập luyện thường xuyên

2013

77

38

600

2014

84

39

650

 Thực hiện kế hoach giao thu các dịch vụ trong hai năm 2013 – 2014 như sau:

Năm

Kế hoạch nhà nước

 giao thu (Triệu đồng)

Số thu thực tế trong năm  (Triệu đồng)

Số %

 vượt kế hoạch giao

2013

2500

3683

47%

2014

3000

3991

33%

Cho đến nay Nhà Thi Đấu là điểm đáng tin cậy để tổ chức các sự kiện thể thao.

Tích lũy quay vòng tái tạo sửa chữa các công trình như sân cỏ nhân tạo,đèn chiếu sáng, điều hòa,bình nóng lạnh ,cải tạo mái Nhà Thi Đấu..để phục vụ nhân dân dc tốt hơn.Là đơn vị đi đầu trong cả nước về tự chủ tài chính theo NĐ 43/CP

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn