Tìm kiếm
 
 
Lượt Truy Cập
3,066,886
Bộ máy tổ chức Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương

            Giới thiệu Bộ máy tổ chức Nhà thi đấu TDTT: Ban lãnh đạo, các phòng chức năng, tổ chức đoàn thể cơ quan, các quy chế và nội quy hoạt động của đơn vị:

      1. Ban lãnh đạo: 02 Phó giám đốc    

            - Phó giám đốc Phụ trách : Ông Nguyễn Ngọc Hưng  ĐT: 0985.906.777
            - Phó giám đốc :                Ông Trần Ngọc Thủy        ĐT: 0915.070.369 
            
            2. Các phòng chức năng: 02 phòng chức năng, gồm:
            2.1. Phòng tổ chức tập luyện và thi đấu: 10 Người ( 09 Viên chức + 01 HĐLĐ)

-   Trưởng phòng  : Ông Nguyễn Huy Hòa    ĐT: 0982.084.993

           -  Phó trưởng phòng : Ông Nguyễn Duy Thắng ĐT: 0983 606 118 
           2.2. Phòng hành chính tổng hợp:

- Trưởng phòng       : Bà Bùi Thị Hải Yến ĐT: 0936.063.810

- Phó trưởng phòng : Bà Trần Thị Huệ     ĐT: 0904.341.656

- Phó trưởng phòng : Ông Bùi Văn Thu    ĐT: 0982.166.359

        + Tổ văn phòng       : 09 người

        + Tổ phòng họp, phòng nghỉ, vệ sinh : 04 người,

        + Tổ bảo vệ             : 07 người

        + Tổ điện nước, âm thanh: 04 người.

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn