Tìm kiếm
 
 
Lượt Truy Cập
2,676,520
Bộ máy tổ chức Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương

Giới thiệu cơ cấu tổ chức nhà thi đấu: Ban lãnh đạo, các phòng chức năng, đoàn thể cơ quan, các quy chế và nội quy hoạt động của đơn vị

I. Ban lãnh đạo:

1. Giám đốc : Ông Nguyễn Ngọc Hưng. Trình độ: Cao cấp Lý luận chính trị; Thạc sĩ Luật.

Điện thoại cơ quan: 02203.850209. ĐTDĐ:  0904.463.626.

2. Phó Giám đốc : Ông Trần Ngọc Thủy. Trình độ Trung cấp lý luận chính trị, Cử nhân TDTT.

Điện thoại cơ quan: 03203.854745. ĐTDĐ:  0915.070.369.

          3. Phó Giám đốc : Bà Bùi Thị Hải Yến : Cử nhân khoa học, xã hội nhân văn.                                      ĐTDĐ : 0936.063.810.

II. Các phòng chức năng :

1. Phòng Tổ chức tập luyện và thi đấu 

 * Trưởng phòng: Ông Nguyễn Huy Hòa. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT: 0982.084.993

* Phó phòng: Ông Nguyễn Duy Thắng. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT:0983.606.118

          Phó phòng: Ông Lê Huy Tuấn. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT:0986.573.078

* Các cán bộ chuyên môn:

- Ông Vũ Đức Việt. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT: 0989.210.888 - Phụ trách môn Võ thuật

- Ông Lê Huy Tuấn. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT: 0986.573.078 - Phụ trách môn Bóng đá

- Ông Phạm Minh Quý. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT: 0869.165.939- Phụ trách môn Bóng chuyền

- Ông Nguyễn Đình Hiếu. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT: 0974.642.102 - Phụ trách môn Bóng bàn

- Ông Nguyễn Văn Toán. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT: 0982.311.491 - Phụ trách môn Cờ vua

- Ông Nguyễn Trọng Liệu. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT: 0375.311.229 - Phụ trách môn Cầu lông

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Trình độ: Cử nhân TDTT. SĐT: 089.058.862 - Phụ trách môn Quần vợt

- Ông Nguyễn Văn Sáu. Trình độ: Trung cấp TDTT. SĐT: 0904.904.960 - Phụ trách Kho, sân bãi.

2. Phòng Hành chính tổng hợp :

* Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Huệ. Cử nhân Tài chính – kế toán. SĐT: 0904341656

* Phó trưởng phòng: Ông Bùi Văn Thu. Kỹ sư Điện Hàng Hải. SĐT: 0982.166.359. 

 

Tập thể cán bộ công chức viên chức, người lao động Nhà thi đấu TDTT Hải Dương

* Các tổ chuyên môn gồm:

- Tổ Văn phòng, tổ Khánh tiết, viết tin, bài; tổ Trông giữ phương tiện: gồm 8 người. Phụ trách: Ông Nguyễn Lương Sơn. SĐT; 0942.058.555

- Tổ phục vụ phòng nghỉ gồm 09 người. Phụ trách: Bà Trần Thị Huệ.

- Tổ bảo vệ, chăm sóc cây cảnh: gồm 6 người. Tổ trưởng: Ông Đoàn Văn Hùng. ĐT: 0388.939.750.

- Tổ điện nước: gồm 3 người.  Tổ trưởng: ông Nguyễn Đức Hạnh. ĐT: 0975.521.258.

III- Chi bộ Đảng: gồm 16 đảng viên

* Bí thư Chi bộ: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng

         *  Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Ngọc Thủy

IV. Đoàn thể cơ quan:

1. Công đoàn CSTV : gồm 35 đoàn viên.

Ban chấp hành :

* Chủ tịch: Ông Trần Ngọc Thủy.

* Ủy viên: Bà Bùi Thị Hải Yến - Phụ trách công tác kiểm tra 

* Ủy viên: ông Lê Huy Tuấn - Phụ trách quỹ.

2. Chi Đoàn Thanh niên CSHCM nhà thi đấu : gồm 15 đoàn viên 

* Bí thư: Ông Nguyễn Huy Hòa.

* Phó Bí Thư: Ông Nguyễn Văn Toán.

* Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

IV. Các quy chế và nội quy hoạt động của đơn vị:

1. Quy chế hoạt động của đơn vị: Được xây dựng chi tiết phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng người trong cơ quan để làm căn cứ thực hiện.

2. Quy chế quản lý và chi tiêu tài chính: được xây dựng chi tiết và cụ thể đảm bảo đúng các nguyên tắc về quản lý tài chính để áp dụng thực hiện .

3. Quy chế hoạt động của Chi bộ Đảng.

4. Quy chế phối hợp giữa chi bộ và thủ trưởng cơ quan:

5. Quy chế phối hợp giữa hoạt động Ban chấp hành Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan:

6. Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn.

7. Quy chế hoạt động của Chi đoàn thanh niên.

8.Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

     9. Quy chế dân chủ tại đơn vị.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông bao xét tuyển viên chức năm 2017 (17/07/2017)
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà thi đấu TDTT đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng (18/05/2017)