Tìm kiếm
 
 
Lượt Truy Cập
3,460,674
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương (Theo Quyết định số 2009/QĐ – UBND tỉnh Hải Dương).
Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh: Nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - thể thao lớn
Mỗi khi có giải, nhà thi đấu phối hợp thực hiện tốt việc đón tiếp, lên lịch thi đấu..., góp phần quảng bá hình ảnh một Hải Dương năng động tới bạn bè khắp nơi...
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương (Theo CV số 2009/QĐ - UBND)
Giới thiệu: vị trí; chức năng; nhiệm vu; quyền hạn của Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương