Tìm kiếm
 
 
Lượt Truy Cập
3,460,662
Luật thi đấu
Luật thi đấu Pencaksilat quốc tế
Các giải thi đấu Pencak Silat quốc tế phải được tiến hành dựa trên những nguyên tắc về tình hữu nghị và sự cao thượng thông qua việc thể hiện nghệ thuật tự vệ, thi đấu và tinh thần thể thao của Pencak Silat cũng như sự tuân thủ và tôn trọng các lời thề của Pencak Sialt.
Luật thi đấu môn Quần vợt
Ngày 9/6/2004, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT ban hành Luật Quần vợt được áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc và thi đấu Quốc tế tại nước ta.
Luật thi đấu môn Cầu Lông
Ngày 21/6/2002, Bộ trưởng chủ nhiệm UBTDTT đã ban hành Luật Cầu lông quốc tế áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc và thi đấu quốc tế ở nước ta.
Luật Bóng bàn
Ngày 15 tháng 5 năm 2006, Bộ trưởng – Chủ nhiêm UB TDTT ban hành Luật Bóng bàn gồm: 2 chương được áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc và thi đấu quốc tế.
Luật thi đấu môn bóng đá mini
Ngày 13/6/1998, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT đã ban hành Luật Bóng đá 5 người gồm 18 điều được áp dụng trong các cuộc thi đấu Bóng đá 5 người trong toàn quốc và thi đấu Quốc tế tại Việt Nam